از بوی رنگ های روغنی خسته شده اید؟!نگران مواد سمی و سرطانزای رنگ های روغنی هستید؟

رنگهای بدون بو با اسانس لیمو و عطر گل های بهاری را امتحان کنید که نه مواد سمی دارند و نه سرطانزا هستند.بلکه کاملا زیست محیطی و خوشبو می باشند و تا ماه ها بوی ملایم عطر بهاری میدهند.