صنعت رنگ نیز همگام با صنایع دیگر انقدر پیشرفت کرده که برخی دستاورد های ان باور نکردنی میباشد.از جمله ان میتوان به رنگهای ایتالیایی مجیکو اشاره کرد.رنگ های مجیکو از نوع پلی کروماتیک بوده واز هر زاویه تغییر رنگ میدهد.

رنگ های داماسکو ایتالیایی با تغییر زاویه دید سایه روشن هایش معکوس میشود.

رنگ های ترمو پلاست با تغییر دما تغییر میکنند و رنگ های هولوگرافیک جلوه هایی باور نکردنی دارند.رنگ های یخی-کروم-رنگهای حافظه دار که با تغییر یک دکمه تغییر رنگ میدهند  همگی در اینترنت موجود میباشند.

رنگ هولوگرافیک

 

رنگ یخی