رنگ های روغنی نزدیک به چهل سال است که در کشورهای پیشرفته منسوخ شده و استفاده از ان بخاطر ترکیبات الکییدی و سرب که سرطانزاست ممنوع میباشد و بجای ان از رنگ های اکریلیک استفاده میشود که مزیت های زیر رانسبت به رنگ های روغنی داراست
بدون بو-سریع خشک-انتی باکتریال-تنوع بسیار زیاد رنگها-ساخت کامپیوتری ترکیب رنگها با درخواست مشتری-انتی استاتیک و ضد گرد و غبار-سازگار با محیط زیست-انتی یو وی وضد رنگ پریدگی-قابلیت ترمیم اسان-بخاطر کد بندی رنگ ها-قابلیت شستشوی بالا-قیمت مناسب .

Cans with color paint, roller brush and color guide isolated on white background