پتینه ها به انواع مختلفی تقسیم میگردند:روغنی -اکریلیک
کلاسیک و مدرنبرجسته و مسطحسنتی و ایتالیایی
طرح سنگ-طرح چوب-ابر و باد-طرح گرانیت-ورق طلا-ورق نقره–و پتینه های لایت وسبک جزو پتینه های سنتی میباشند
طرح های ایتالیایی اسم های ایتالیایی دارندمانند:استوکو-مجیکو-لئوپاردو-متالیکو-کادورو-پسکاتا
پتینه ها دارای دو جز هستند:طرح و رنگ
طرح ها در پتینه محدودند ولی رنگ ها نامحدودند و بینهایت ترکیب رنگ را میتوان بکار برد ولی معمولا با توجه به علم زیبایی شناسی زیبا ترین  و هارمونیک ترین ترکیب رنگها بکار برده میشوند.
با توجه به اینکه تنوع پتینه ها خیلی زیاد است تنها چند نمونه را در گالری تصاویر گذاشته ایم.برای دیدن بقیه نمونه ها بصورت حضوری در خدمت شما خواهیم بود.