ارزش افزوده به ملک شما-دوام و ماندگاری بالاتر-زیبایی غیرقابل مقایسه با کاغذ دیواری و تنوع دلخواه و نامحدود در رنگ و طرح
ارزش هنری بالاتر نسبت به کاغذ دیواری(کار دست بودن  مثل فرش ماشینی و دستی) و
قابلیت اجرا در تمام سطوح مانند سقف ها -ابزارها-سطوح گنبدی-در ها-چهارچوب
یکدست بودن و نداشتن درز و قابلیت شستشو وترمیم بالا و رنگ امیزی دوباره به راحتی.

پتینه سالن
پتینه سالن