پتینه در لغت بمعنای زنگار و کهنگی است و در اصطلاح کاری به سبکی از رنگ امیزی گفته میشود که به کار حالت رنگ و رو رفتگی و کهنگی بدهد. اما با ابداع سبک ها و متریال های جدید افکت ها و جلوه های مدرن تصویری نیز به مجموعه رنگ های دکوراتیو  و پتینه اضافه شده و روز به روز در حال تکامل و پیشرفت است.
پتینه ها به دسته های زیر تقسیم میشوند:پتینه های کلاسیک-مدرن-انتیک کاری-پلاستر و برجسته-کهنه کاری و از نظر سطحی شامل :دیوار -چوب-فلز-سفال-شیشه-مجسمه و سطوح دیگر میباشد

طرح روستیک با رنگ های متالیک