نصب انواع کاغذ دیواری ایرانی-خارجی ,پوستر و سه بعدی